Circularity Gap Report 2024

Visste du at den globale økonomien er bare 7,2 prosent sirkulær?

Denne uken ble Circularity Gap Report 2024 lansert, og det viser seg at selv om sirkulærøkonomi har fått en megatrendstatus de siste fem årene, fortsetter forbruket vårt å akselerere.

CGR2024 identifiserer viktige muligheter og gir konkrete anbefalinger for politikk, finans og arbeidskraft for å akselerere fremgangen mot sirkulær økonomi.

Bare i løpet av de siste fem årene har vi hatt et forbruk på over 500 gigatonn. Det vil si at på fem år har vi hatt et forbruk lik 28 % av alle materialene menneskeheten har konsumert siden 1900. Samtidig har andelen sekundære materialer som forbrukes av den globale økonomien gått ned fra 9,1% i 2018 til 7,2% i 2023.

Det er med andre ord en veldig lang vei å gå før vi er i mål, men det positive er at dersom vi klarer å innføre sirkulære løsninger er det fullt mulig å holde oss innenfor planetens sunne grenser. For å få fortgang i dette har årets rapport fokus på å omsette teori til handling. Den identifiserer og dykker ned i tre viktige globale sirkulærøkonomiske faktorer. Dersom vi skal få til en endring må styresmakter, finansielle aktører og hver og en av oss jobbe sammen for å:

  1. Utjevne konkurransevilkårene ved å innføre politikk og juridiske rammer som gir insentiver for sirkulære praksiser samtidig som de straffer skadelige.
  2. Få økonomien riktig ved å justere økonomisk politikk for å skape sanne priser og sørge for at sirkulære løsninger finansieres.
  3. Bygge sirkulær ekspertise og ferdigheter.

Målet med denne rapporten er jo at den skal fungere som et viktig verktøy for beslutningstakere, næringslivsledere og samfunnet generelt. Dersom vi klarer å ta tak gapene som er identifisert, kan Norge bevege seg nærmere en sirkulær økonomi og dermed bidra til en mer bærekraftig fremtid. Rapporten understreker at samarbeid på tvers av sektorer er nøkkelen til å løse de komplekse utfordringene knyttet til sirkularitet, og at handling må tas nå for å sikre en positiv utvikling i årene som kommer.

Les hele Circularity Gap Report 2024 og bli inspirert til å gjøre en endring her:

https://www.circularity-gap.wo...

Hvordan står det til med Norge isolert sett?

Circularity Gap Report 2024 ser på det globale bildet, og ikke Norge isolert sett. Den siste rapporten som ble lansert for Norge (2020) viste at Norge bare er 2,4 % sirkulært.

Norge bruker 235 millioner tonn materialer – metaller, fossilt brensel, biomasse og mineraler – for å fylle samfunnsbehovet hvert år. 97,6 % av disse materialene blir aldri sirkulert tilbake i økonomien. Det er dette utgjør Norges sirkulære gap, og det er med andre ord et enormt stort gap. Men, samtidig har vi et enormt potensiale til å snu dette.

Den norske rapporten fremhever flere sentrale utfordringer som Norge står overfor i sitt strev etter å bli mer sirkulært orientert. Dette inkluderer utfordringer knyttet til ressursutnyttelse, avfallshåndtering, design av produkter, og endringer i forbrukeradferd. Rapporten peker en på seks «hva-hvis»-scenarier som delvis kan endre økonomien til å bli mindre avhengig av lineære prosesser. Det dreier seg om:

  1. Sirkulær byggenæring
  2. Full overgang til ren energi
  3. Sirkulære matsystemer
  4. Grønt transportsystem
  5. En sterk reparasjons-, gjenbruks- og resirkuleringsøkonomi
  6. Sirkulært skogbruk og produksjon av trevirke

Hvert scenario øker sirkulariteten og reduserer forbruket i Norge, men effekten økes enda mer når de seks scenarioene kombineres. Da styrker de sirkularitetsmetrikken fra 2,4 % til 45,8 %, reduserer forbruket med over halvparten og reduserer landets karbonavtrykk med viktige 63 %. Det er med andre ord fullt mulig å få til store endringer i positiv retning, vi må bare dra lasset sammen.

Ønsker du å lese den siste rapporten som er utarbeidet for Norge finner du den her: Circularity-Gap-Report-Norway...

Del denne artikkelen