En fasadeløsning helt utenom det vanlige

For 60 år siden revolusjonerte Spilka vindusmarkedet med H-vinduet. Nå er det fasademarkedet som står for tur.

Spilka har utviklet et bærekraftig og revolusjonerende festesystem for fasader. Den patenterte løsningen har fått navnet Fixade. Med Fixade kan gjenbrukbare fasadeplater til alle typer bygg festes med klips i stedet for skruer.

- Vi brukte to år med å utvikle festesystemet, forteller Adm. direktør i Spilka Industri, Terje Bøe. - Vi begynte prosessen med å spørre arkitekter, entreprenører og byggherrer om det finnes områder innenfor bygg og anlegg der man opplever problemer. Mange pekte oss i retning av fasademarkedet og utfordringer som råte, brekkasje, materialsvinn og for lang monteringstid,

Terje Bøe, Adm.dir AS Spilka Industri

Det er over 30 milliarder i reklamasjonskostnader i byggebransjen hvert år. Over 70% av dette er koblet til tak og fasade, hvorav majoriteten er koblet til råte i fasaden. Utviklingen av Fixade startet med en ambisjon om å løse nettopp disse utfordringene.

Fixade endrer helt måten fasadeplater blir montert på. Istedenfor tradisjonell skruebasert innfesting i lekter, monteres platene i et modulært skinnesystem med klips. Dette tar bort alle skruoperasjoner, systemet er selvjusterende og flytter mye av presisjonen fra montøren og inn i selve systemkomponentene. Monteringen blir mer industriell og med store gevinster. Tester viser opp til 50 % reduksjon i monteringstid, sammenlignet med tradisjonell skruebasert montering.

Dimensjonert for all slags vær

Det må påregnes mer vind og ekstremvær i årene som kommer. I følge Sintef er hovedtrenden for klimaendringene fram mot år 2100 er et varmere, våtere og villere klima. Sintef sier også at hvert tredje bygg de besøker har problemer som er koblet til råte i fasaden. Dette koster samfunnet titalls milliarder kroner hvert år. Det hjelper ikke at fasadeplater har svært lang holdbarhet hvis resten av løsningen ikke har det.

Les gjerne SINTEF sin rapport: Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge: Utredning som grunnlag for NOU om klimatilpassing

Fixade er en løsning som er dimensjonert for å stå imot alt av vær og vind, og systemet er det første reelle alternativet for å sikre en platefasade som står i 60 år. Dette er også garantitiden for Fixade, som kan monteres på de mest værutsatte stedene uten at dette vil medføre problemer. Fixade er kort sagt et sterkt dimensjonert, værtett system.

En bærekraftig og ombrukbar løsning

Norge ønsker å være et foregangsland innen sirkulær økonomi. Tall fra 2020 viser at kun 2,4 % av økonomien er sirkulær, og med et årlig forbruk på 44,3 tonn per person har vi et av verdens høyeste konsum.

Byggebransjen er den bransjen som har desidert størst forbruk, og står for omtrent ¼ av det totale råvareforbruket i Norge. Det benyttes lite gjenvunnet materiale og graden av gjenbruk er nærmest fraværende. Skal Norge nå målene om å være et foregangsland innen sirkulærøkonomi, må innovasjonstakten økes og nye innovative løsninger tas i bruk i årene fremover.

Dette ønsker Spilka å være en bidragsyter til. Med Fixade har vi tenkt bærekraft i hele verdikjeden, og produktet bidrar til bærekraftig utvikling, fordi det gjør det enkelt å demontere og gjenbruke fasadeplater. Klipsene som fasadeplatenes monteres i tillater termiske bevegelser, og platene blir dermed ikke skadet av dette. Demontering kan gjøres raskt og effektivt. Samtidig er der ikke skruehull som må kuttes vekk før eventuelt gjenbruk av plater. Selve festesystemet er også gjenbrukbart og alle komponenter er multiresirkulerbare. Fixade er med andre ord en løsning som kan hjelpe bransjen på veien mot å nå FNs klimamål.

Det er viktig for Spilka å bidra til bærekraftig næringsutvikling. Vi arbeider aktivt med mer effektiv bruk av ressurser, miljøvennlig teknologi og optimalisert materialbruk som gir redusert svinn. Fixade er utviklet og produsert i Norge. Det sikrer norske arbeidsplasser og energieffektiv produksjon.

Del denne artikkelen