Fasadeløsning designet for ombruk

Spilka Building Solutions har utviklet et bærekraftig og revolusjonerende festesystem for fasader.

Fremtidens bygg skal kunne demonteres, ikke rives. Men når en ser på fasader er det store utfordringer knyttet til råte og skader fra termiske bevegelser, lenge før bygget nærmer seg anslått levealder på 60 år.

Til tross for at det brukes fasadeplater som er nærmest evigvarende og fint kan brukes på nytt, er det store problemer knyttet til råteskader i bakenforliggende konstruksjon, samt skader i fasadeplatene på grunn av termiske bevegelser. Dette påfører både bransjen og samfunnet enorme kostander, og det fører naturlig nok til store mengder avfall. I tillegg er materialsvinn og for lang monteringstid et problem når en fasade skal kles.

Den nye løsningen Fixade fra Spilka Building Solutions fjerner alle disse problemene. Med Fixade festes fasadeplatene med klips i stedet for skruer. Klipsene tillater termiske bevegelser, og platene blir dermed ikke skadet av dette. Det er heller ikke noe organisk materiale som det kan oppstå råte i, og fasaden monteres mye raskere. Fixade er konstruert for enkel demontering slik at en kan gjenbruke både fasadeplatene og festesystemet. Fasadeplatene har ikke skruehull som må kuttes vekk før de eventuelt kan gjenbrukes. Selve festesystemet er også gjenbrukbart og komponentene er multiresirkulerbare.

Se film om hvordan Fixade fungerer her

Vil bidra til ombruk og gjenvinning av bygningsmaterialer

Norge har tatt mål av seg å være et foregangsland i overgangen til sirkulærøkonomi. Skal vi klare dette er det ingen tvil om at ombruk og gjenvinning av bygningsmaterialer blir helt avgjørende de kommende årene.

Bygg- og eiendomssektoren står for rundt 25 % av avfallet i Norge, og ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) kan en fordele bygg- og anleggsavfall omtrent slik:

  • 40 % fra bygg som rives
  • 35 % fra nybygg. En del kommer fra kapp, men en betydelig del er materialer som blir til overs.
  • 25 % fra rehabilitering

Når en ser slike tall er det kanskje ikke så rart at interessen for ombruk i byggeprosjekter har økt kraftig de siste årene. Dette engasjementet er gode nyheter for klima og miljø, siden en ved ombruk sparer råvareressurser. I tillegg unngår man mesteparten av klimagassutslippene som skjer under produksjon. Ressurser som brukes på ny har faktisk 99 % mindre utslipp enn de som er nyprodusert.

Til tross for denne økende interesse benyttes det fortsatt lite gjenvunnet materiale i byggebransjen. Skal Norge nå målene om å være et foregangsland innen sirkulærøkonomi, må byggevarer blir konstruert slik at de er egnet for ombruk. Dette har vært et av fokusområdene når vi utviklet Fixade.

Systemet er konstruert med for enkel bruk og ombruk. Konstruksjonen sørger for effektiv demontering, og både stålkomponenter og fasadeplatene kan enkelt ombrukes, gang på gang på gang uten noen form for bearbeiding. I tillegg eliminerer Fixade kilder til råteskader, halverer monteringstiden, reduserer mengden kapp på byggeplass, og fjerner problemer og feil som oppstår i forbindelse med termiske bevegelser. Dermed får en endelig en fasade som holder hele byggets levetid.

Les også Rørstadmarka skole første prosjekt med Fixade

Resirkulerte råvarer og produksjon i Norge

Ombruk av byggevarer er som sagt en del av løsningen på veien mot sirkulærøkonomi, men det er også viktig å fokusere på resirkulering i produksjon av nye varer. Festesystemet i Fixade består av korrosjonsbestandige stålkomponenter, og vi bruker resirkulert stål i produksjonen. Stålproduksjon basert på resirkulerte råvarer reduserer utslipp av CO2. Stål i seg selv er 100% multiresirkulerbart, det vil si at det kan brukes igjen og igjen i det uendelige med minst like god kvalitet. Dette fører til lavere uttak av naturressurser og mindre påvirkninger på miljøet.

Sist men ikke minst, vil bruken av Fixade og etter hvert ombruk av systemet bidra til flere arbeidsplasser og økonomisk vekst, lokalt. Dette fordi både verdiskapningen og verdikjeden «hentes hjem». De siste årene har vi i stor grad kjøpt utenlandsproduserte nye byggevarer. Fixade er utviklet og produsert i Norge. Det sikrer norske arbeidsplasser og gir en energieffektiv produksjon.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Spilka Building Solutions her

Del denne artikkelen