Hva er egentlig sirkulær økonomi?

Regjeringen har klare ambisjoner om at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi.Men, hva er egentlig sirkulær økonomi, og hva blir viktig i omstillingen til en sirkulær økonomi?

Vi kommer fra en lineær økonomi

Vi har vokst opp i en verden med lineær økonomi. Vi henter ut ressurser og foredler dem til produkter som brukes til de er ødelagt, og deretter blir de til søppel. Så utvinner vi nye ressurser fra naturen og hele prosessen gjentar seg. Verdens innbyggertall har økt samtidig som vi har hatt en kraftig vekst i hver enkelt innbyggers forbruk. Resultatet er at vi tar ut mer ressurser enn det naturen klarer å gjenskape, samtidig som vi genererer vi store mengder avfall. Belastningen på naturen blir enorm, og vi utarmer de ressursene kloden vår har å by på. I tillegg skaper vi altfor store klimagassutslipp, noe som truer liv og stabilitet på hele kloden.

Den lineære økonomien har med andre ord ført til klimaendringer og ressursknapphet. Det sier seg selv at dette er ikke en bærekraftig strategi, og heldigvis har beslutningstakere i økende grad fått øynene opp for flere utfordringer i måten den lineære økonomien er bygd opp.

Kjennetegn ved lineær økonomi

 • Bruk og kast
 • Tar ut store mengder ressurser (trevirke, metall, mineraler, og andre råvarer) fra naturen
 • Mange produkter har kort levetid
 • Vanskelig å få reparert produkter som går i stykker
 • Mye går rett i søpla etter bruk
 • Vi har behov for å utvinne mer ressurser for å lage nye produkter
 • Forbruket fører til store klimagassutslipp og tap av natur og mangfold

I den sirkulære økonomien bruker vi om igjen

Den sirkulære økonomien har som mål å utnytte alle ressurser best og lengst mulig. Vi tar godt vare på produktene vi produserer og materialene de består av, slik at vi kan bruke dem igjen og igjen - i stedet for å hente ut stadig nye ressurser fra naturen.

Målet er at ingenting skal kastes som avfall, men holdes i et kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer. Alt er ressurser og brukes på nytt. En slik tilnærming fører til mye mindre press på naturen, lavere klimagassutslipp og mindre forurensing.

Sirkulærøkonomi er med andre ord en økonomi som er i stand til å gjenskape seg selv.

Kjennetegn ved sirkulær økonomi

 • Bruk og bruk om igjen
 • Mindre behov for å hente ressurser fra naturen, fordi vi bruker materialer som allerede er utvunnet
 • Produktene har høy nok kvalitet til å vare lenge
 • Vi tar vare på det vi har
 • Det er enkelt å få reservedeler slik at du kan vedlikeholde og reparere produktene ved behov
 • Etter endt bruksperiode er det mulig å demontere produktet slik at metall, plast eller andre materialer kan brukes igjen i andre produkter
 • Svært lite blir til avfall som brennes opp, det aller meste brukes på nytt
 • Vi har mindre behov for å utvinne stadig nye ressurser fra jorda


Hva kan vi gjøre for å bli mer sirkulære?

Circularity Gap Report Norway viser at vi har en lang vei å gå før vi nordmenn kan skilte med å være gode på sirkulærøkonomi. Dette til tross for flere år med sirkularitetsdebatter, økende forpliktelser og eksisterende løsninger. Ifølge rapporten er vi i Norge blant de som forbruker mest globalt. Årlig forbruker nordmenn ca. 44,3 tonn ressurser per person, derav kun 2,4 % sirkuleres tilbake i økonomien. Til sammenligning sirkuleres det tilbake 8.6 % globalt. Med andre ord er det et stort behov og rom for forbedring.

Innen 2030 skal vi kutte klimagassutslippene i Norge med 55 prosent. Skal vi lykkes må det satses for fullt på bærekraftige prosjekter. Produksjon og forbruk av energi bidrar til ca. 50 prosent av globale klimagassutslipp, mens de resterende utslippene i hovedsak skyldes produksjon og forbruk av produkter. Det ligger derfor et enormt miljøpotensial i å sikre økt ressursutnyttelse gjennom sirkularitet, men da må vi gå fra lineære til sirkulære verdikjeder.

For at dette skal fungere må vi designe produktene slik at de har lang levetid, samt at vi må legge til rette for økt utnyttelsesgrad gjennom vedlikehold og reparasjon, gjenbruk og deling. Vi må også tenke på levetiden til innsatsfaktorene. Vi må produsere med minst mulig svinn, og vi må også ha gode systemer for å samle inn og tilrettelegge for at materialene kan brukes på nytt i andre produkter. På denne måten trenger vi mindre tilførsel av nye ressurser, siden vi bruker mest mulig av det vi allerede har, om igjen

Vi i Spilka har i en årrekke designet og produsert holdbare produkter med lang levetid, men vi har som mål å bli enda bedre. Nylig lanserte vi Fixade, der fokuset på ombrukbare løsninger har vært med helt fra designfasen, og det kommer enda flere produkter etter hvert.

Ønsker du å vite mer er du velkommen til å kontakte oss!

Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi (Regjeringen.no, 2021)

The Circularity Gap Report Norway

Del denne artikkelen