12. april 2022

Vi har brukt opp jordas ressurser for 2022

I dag, 12. April, er det Norges Earth Overshoot Day for 2022. Det betyr at dersom alle lever som vi nordmenn, så hadde menneskeheten brukt opp de ressursene som jorden kan produsere for i år den 12. april. Det blir litt som å ha et årsbudsjett, men så tok pengene slutt allerede i april. Resten av året må vi låne penger fra andre, men vi kan ikke betale tilbake. De som må betale prisen er fremtidige generasjoner.

Hva er Earth Overshoot Day?

Earth Overshoot Day (jordas overforbruksdag) markerer datoen da menneskehetens etterspørsel etter økologiske ressurser og tjenester i et gitt år overstiger det jorden kan regenerere i løpet av det året. Konseptet Earth Overshoot Day ble først unnfanget av Andrew Simms fra den britiske tenketanken New Economics Foundation, som samarbeidet med Global Footprint Network i 2006 for å lansere den første globale Earth Overshoot Day-kampanjen. WWF, verdens største naturvernorganisasjon, har deltatt på Earth Overshoot Day siden 2007.

Hvert år kommer Earth Overshot day litt tidligere i kalenderen (med unntak av pandemiåret 2020), og i 2021 var det 29. juli som var datoen for hele verdens overforbruk. Til sammenligning var ikke denne dagen før 30. desember i 1970. Det er skremmende å se hvordan denne dagen stadig kommer tidligere på året. Vi forsyner oss for kraftig av naturen, og konsekvensene kan være overveldende å tenke på. Det vises til klimaendringer, tap av biologisk mangfold og ekstreme værhendelser (for å nevne noen). Imidlertid er det ikke slik at det ikke er mulig å skape en bedre fremtid for planeten vår.

Overshoot Day gjennom tidene

1970 - 30. desember

1980 - 4. november

1990 - 10. oktober

2000 - 22. september

2005 - 24. august

2010 - 6. august

2019 - 26. juli

2020 - 22. august

2021 - 29. juli

Kilde: Global Footprint Network

Hvordan rangerer Norge?

Norge tar mål av seg for å være et foregangsland innen sirkulærøkonomi, likevel rangerer vi som nr. 24 på Overshoot Day lista sammen med Tsjekkia og Nederland. Vi er med andre ord blant de landene som overforbruker mest. Dersom alle skal leve som oss kreves det mer enn tre jordkloder for å skaffe nok ressurser..

Så kan en selvfølgelig si at vi ikke er dårligst i klassen. Dersom alle levde som i Qatar, verdens rikeste land, ville denne dagen falle på 10. februar, Det vil si at vi ville trenge 14 jordkloder dersom alle skulle forbruke like mye som Qatar. Blant de flinkeste finner vi Jamaica som holder stand helt til 20. desember. Uansett må vi se på verden under ett, for det er så enkelt som det blir sagt i barnesangen Ballongvisa som omhandler jordkloden: «Og itte kan vel noen si at halvparten er min, nå stikk je høl i ballongdelen din»

Hva kan vi gjøre?

Vi kan utsette Earth Overshoot Day ved å gå over til sirkulære systemer hvor vi gjenbruker ressursene vi har istedenfor å hente ut nye. For å få til dette må vi alle samarbeide og bli mer sirkulære, som individer, bedrifter og politikere. Det må stilles krav til innkjøp og det må tilrettelegges for ombruk. Mye av det vi kaster er materialer og ressurser som kan gjenbrukes, repareres eller på andre måter føres tilbake i kretsløpet.

Les gjerne mer på https://www.wwf.no/klima-og-energi/earth-overshoot-day

Slik kalkuleres datoen for Earth Overshoot Day:

Menneskets totale årlige konsumasjon sammenlignes med jordens kapasitet til å gjenopprette fornybare naturressurser det innehavende året. Statistikk fra FN brukes i beregningen. Utregningen gjøres gjennom Global Footprint Network, og ser på blant annet utslipp av CO2, samt areal til fiske og landbruk.

Del denne artikkelen