Rørstadmarka skole første prosjekt med Fixade

Sula kommune har valgt å benytte Spilka sitt nye festesystem for fasadeplater når de bygger ny barneskole på Rørstadmarka.

Skolen blir dermed det første prosjektet som får den nye løsningen.

Rørstadmarka skole ble påbegynt i oktober 2020, og prosjektet var dermed godt i gang da Spilka lanserte sitt revolusjonerende festesystem for fasadeplater i oktober 2021. Likevel er det så mange fordeler med Spilka sitt nye system, at Sula kommune og totalentreprenøren HENT AS valgte å gå i dialog med Spilka.

Det dreier seg om i underkant av 2000 m2 fasade, og prosjektet skal ferdigstilles i mai 2022. Steni fasadeplater var allerede valgt, siden kommunen ønsket en vedlikeholdsfri og varig fasade. Da Spilka lanserte Fixade og muligheten til å også velge et bærekraftig og vedlikeholdsfritt festesystem dukket opp, handlet kommunen raskt.

- For oss har det vært viktig å tenke livsløpskostnader ved byggingen av ny skole, sier John-Magne Eikrem som er Einingsleiar Eigedom i Sula kommune. - Opprinnelig var det tenkt Royalkledning på bygget, men grunnet brannkrav endte vi opp med en kombinasjon av bordkledning på ikke værutsatte steder og Steniplater. Når vi så hørte om festesystemet Fixade, som på lik linje med platene fra Steni har en garantitid på 60 år, var det selvfølgelig svært interessant. Nå er vi sikret en fasade som står hele byggets levetid.

Fixade er en ny oppfinnelse som endrer måten fasadeplater blir montert på. I dag blir fasadeplater i all hovedsak festet med skruer i lekter av tre. Denne løsningen har mange utfordringer som råte, skader fra termiske bevegelser, materialsvinn og lang monteringstid. Den nye, patenterte løsningen til Spilka løser disse utfordringene, og i tillegg er den designet for ombruk, uten noen form for behandling eller prosessering.

- Det er viktig for oss som totalentreprenør og levere en best mulig løsning, sier Frode Rougnø, som er HENTs prosjektleder. - Da nyheten Fixade ble lansert og byggherre ba oss vurdere løsningen, kunne vi ikke annet enn å stille oss svært positive.

Se film om hvordan Fixade fungerer her

Ombruk og bærekraftig arkitektur

Det er Oddbjørn Gjøsund med Jon Eirik Jerve og Sigrid Strand Hareide fra ART arkitekter og Ingeniører AS som er arkitekter på prosjektet. ? Det er naturlig for oss å være med på det grønne skiftet, og vi som arkitekter har også et klimaansvar, uttaler Oddbjørn Gjøsund. - Å benytte byggematerialer som er varige og egnet for ombruk er viktig når en skal skape mer bærekraftig arkitektur. Kombinasjonen av Steni fasadeplater og Spilka sitt festesystem, sikrer at dette bygget får en varig og vedlikeholdsfri fasade som også er egnet for ombruk. I tillegg sikrer festesystemet at vi får presise linjer og et visuelt godt resultat.

Med Fixade blir fasadeplatene festet med klips i et modulært skinnesystem av korrosjonsbehandlet stål. Dette tar bort alle skruoperasjoner og flytter mye av presisjonen fra montøren og inn i systemkomponentene. Gevinsten er blant annet opp til 50% raskere monteringstid, og at en sikrer presise linjer. I tillegg er Fixade dimensjonert for å stå imot alt av vær og vind, krever minimalt med vedlikehold og holder hele byggets levetid. Dette sparer både entreprenør og byggherre for store kostnader og er gode nyheter for miljøet. Den skrueløse monteringen gjør også at selve fasadeplatene blir nærmest evigvarende. De blir ikke skadet av termiske bevegelser, og de kan enkelt demonteres og gjenbrukes. Dette er i tråd med målet om at fremtidens bygg skal kunne demonteres, gjenbrukes og ikke rives.

- For oss er de ekstra hyggelig at det første eksterne prosjektet blir for en lokal aktør slik at det er lett for oss å følge med på prosjektet på nært hold, sier Lars Erik Vinje som er Daglig Leder i Spilka Building Solutions. Vi er snart i mål med det første pilotprosjektet, men dette blir det første prosjektet med en ekstern aktør.

Del denne artikkelen