Spilka løser klimautfordringer i byggebransjen

Ny norsk fasadeløsning løser klimautfordringer i byggebransjen. Markedspotensialet er på tresifrede milliardbeløp.

I dag lanserer industribedriften Spilka et bærekraftig og revolusjonerende festesystem for fasader. Systemet løser store klimautfordringer knyttet til fasader, og markedspotensialet er enormt. Bare i Norge monteres det årlig 12 millioner m2 fasader, tilsvarende en markedsverdi på 15-16 milliarder. Ser en på det internasjonale markedet dreier det seg om tresifrede milliardbeløp.

Spilka, som holder til på Emblem i Ålesund, har jobbet to år med å utvikle festesystemet.

- Vi begynte prosessen med å spørre arkitekter, entreprenører og byggherrer om det finnes områder innenfor bygg og anlegg der man opplever problemer, forteller administrerende direktør i Spilka Industri, Terje Bøe. - Fasademarkedet, pekte seg helt klart ut, og dette ble starten på en produktutvikling der vi har jobbet tett med både utviklingsmiljøet Inventas og Innovasjon Norge. I tillegg har vi samarbeidet med Steni, som er en stor leverandør av fasadeplater.

Synne Dragsund Litlere, som er prosjektleder og produktdesigner i Inventas sier følgende om samarbeidet: - Det er inspirerende å jobbe med Spilka. Prosjektet har fra starten av vært strategisk målrettet og profesjonelt gjennomført. Vi er imponert over ambisjonsnivået; ikke minst prioriteringen av bærekraftige løsninger. Vi har vært så heldige å få være utviklingspartner på systemet hele veien, fra idéfase til industrialisert og gjennomtestet løsning. Spilkas evne til å dele sin ekspertise på industrialisering og verktøybygging har spilt en avgjørende rolle i utviklingsprosjektet.

Vil løse klimautfordinger i byggebransjen

Internasjonalt står bygg for omtrent 40 prosent av alle klimagassutslipp. Vi bygger med materialer som har store klimaavtrykk, samtidig som både nybygg og rehabilitering genererer enorme mengder avfall. Det er liten grad av ombruk, og på toppen av det hele har bransjen reklamasjonskostnader i milliardklassen hvert eneste år. Over 70 % av disse reklamasjonskostnadene er knyttet til tak og fasade, hvorav majoriteten er koblet til råte i fasade. Dette påfører både bransjen og samfunnet enorme kostander.

Løsningen er å velge produkter med lang levetid, resirkulerbare materialer og løsninger som bidrar til økt ombruk. Med andre ord byggevarer som gir lave utslipp i et livsløpsperspektiv.

- Festesystemet Fixade er utviklet nettopp med denne målsetningen, forteller en entusiastisk Lars Erik Vinje, som er daglig leder i Spilka Building Solution. - I dag blir fasadeplater, eller ytterkledning om man vil, i all hovedsak festet med skruer i trelekter. Denne løsningen har mange utfordringer. Det oppstår råte og en får skader fra termiske bevegelser. På byggeplassen er materialsvinn og lang monteringstid et problem. Den nye, patenterte løsningen som Spilka nå kan tilby, løser alle disse utfordringene. En kan montere fasaden effektivt, og en får en fasade som krever minimalt med vedlikehold og den holder hele byggets levetid. Dette sparer både entreprenører og byggherrer for store kostnader og er gode nyheter for miljøet. Fixade er også et svært fleksibelt system som kan brukes på alt ifra den minste hytte til det største næringsbygg.

Se film om hvordan Fixade fungerer her

Designet for ombruk av resirkulerte råvarer

- Det er viktig å tenke sirkulærøkonomi når en utvikler fremtidens løsninger. Derfor har vi designet et system som er svært godt egnet for ombruk uten noen form for behandling eller prosessering, fortsetter Vinje. - Fixade består av holdbare materialer som er konstruert for effektiv demontering, og både stålkomponentene og fasadeplatene kan enkelt brukes om igjen.

Ombruk og gjenvinning av bygningsmaterialer blir helt avgjørende de kommende årene, dersom Norge skal nå målet sitt om å et foregangsland innen sirkulærøkonomi. Ombruk sparer råvareressurser. I tillegg unngår man mesteparten av klimagassutslippene som skjer under produksjon. Ressurser som brukes på nytt har 90 - 99 % mindre utslipp enn de som er nyprodusert.

Vinje forteller at Spilka også er opptatt av å bruke resirkulerte råvarer i produksjonen. - Festesystemet i Fixade består av korrosjonsbestandige stålkomponenter, som er produsert av resirkulert stål. Det fine med stål er at det er en råvare som er multiresirkulerbar, og dermed kan brukes igjen og igjen i det uendelige med minst like god kvalitet. Noe som igjen fører til lavere uttak av naturressurser og mindre påvirkninger på miljøet.

Vil du vite mer? Meld deg på vårt webinar torsdag 14. oktober

Godt i gang med første fasadeprosjekt

Lars Erik Vinje, Daglig leder i Spilka Building Solutions AS
Lars Erik Vinje, Daglig leder i Spilka Building Solutions AS

- Vi er glade for å endelig kunne tilby Fixade i markedet, fortsetter Lars Erik Vinje. Det er mye spenning knyttet til en slik lansering, men vi er trygge på at det er et svært godt produkt vi nå kan tilbyr. Spilka har lang erfaring med produksjon av stål, en egen verktøyavdeling som er eksperter på sitt fagfelt, og ikke minst har vi samarbeidet med Inventas og Steni. Vi er godt i gang med montering på det første bygget her i Ålesund. Dette er en fasade på 1000 m2 og erfaringene er veldig positive.

Vi håper mange tar turen innom oss på Bygg Reis Deg nå i slutten av oktober for å få vite mer. På messen vil en kunne både se og teste montering av Fixade.

Del denne artikkelen