Overveldet av mottakelsen i markedet

Det er knappe 8 mnd. siden Spilka Building Solutions lanserte fasadeløsningen Fixade i forbindelse med Bygg Reis Deg på Lillestrøm. Mottakelsen i markedet har vært svært god, og Spilka er allerede i gang med flere byggeprosjekter. I tillegg forteller salgsapparatet om en lang portefølje av potensielle prosjekter.

Det er en økende grad av problemer knyttet til råteskader i fasaden på relativt nye bygg. Slike skader får store konsekvenser for både byggebransjen og klimaet. Dette tenkte Spilka at de kunne løse, og satte i gang med å utvikle et nytt system for montering av fasadeplater. Løsningen de kom opp med er helt unik og har blitt patentert. Men hvordan har bransjen tatt imot nykommeren? Vi har tatt en prat med salgssjef Roger Helgesen.

- Det har egentlig gått over all forventning, forteller en ivrig Helgesen. - Vi har snart ferdigstilt to prosjekter, er i gang med det neste, og like over sommeren starter vi med et fjerde prosjekt. Forrige uke var også teamet en tur i Oslo for videre dialog om et større prosjekt der.

Er det først og fremt nybygg fasadeløsningen deres er egnet for?

- Nei, den fungerer på alle typer bygg, forklarer Helgesen, og vi jobber mye mot bygg som skal rehabiliteres. Det er selvfølgelig utrolig spennende med nye byggeprosjekter, men denne typen prosjekter tar tid. Vanligvis kan det ta over et år fra en vinner anbudet til prosjektet faktisk kommer i gang, og sistnevnte prosjekt i Oslo er av denne typen.

- Rørstadmarka skole som er vårt første kommersielle prosjekt, er et nybygg som sånn sett burde tatt lengre tid, men det ferdigstilles i disse dager. Skolen ble påbegynt i oktober 2020, og prosjektet var dermed godt i gang da vi lanserte Fixade i oktober 2021. Sula kommune og totalentreprenøren HENT AS var raskt ute da de så mange fordeler med systemet vi lanserte, og de valgte å gå i dialog med oss. Vi var leveringsklare i løpet av kort tid og prosjektet ble vårt, forteller Helgesen og fortsetter: - Dette var selvfølgelig utrolig kjekt og er en god start for oss, men for å komme i gang med flest mulig prosjekter vil vi fremover legge mest innsats i prosjekter knyttet til rehabilitering eller ROT markedet om du vil. Den typen vil trolig gi oss oppdragene raskere og gi oss mye nyttig erfaring.

John-Magne Eikrem som er Einingsleiar Eigedom i Sula kommune har tidligere uttalt at livsløpskostnader var viktig for dem når kommunen skulle bygge den nye skolen på Rørstadmarka. Opprinnelig var det tenkt Royalkledning på skolebygget, men på grunn av brannkrav endte de opp med en kombinasjon av bordkledning på ikke værutsatte steder og Steniplater montert med Fixade på de andre fasadeområdene. Noe annet som trolig veide tungt i beslutningsprosessen var nok at fasadesystemet Fixade på lik linje med platene fra Steni har en garantitid på 60 år. Dermed har den delen av fasaden en livsløpsgaranti.

Hvilke andre prosjekter er så Spilka Building Solutions i gang med?

- Det er rehabilitering av Rørtek sine nye lokaler i Breivika, forteller Helgesen. - Etter sommerferien starter vi også opp prosjekt nummer fire. Også dette er et rehabiliteringsprosjekt.

Salgssjef Roger Helgesen forteller videre at det er en lang rekke prosjekter som er inne i loopen, samt noen brennheite leeds, men disse vil han ikke fortelle mer om enda. - Dette er langsiktige prosesser som tar tid, forteller Roger. Økte råvarepriser gjør at også ROT- markedet går tregere enn normalt. Jeg vil derfor vente med å si noe mer konkret inntil videre, smiler han.

Blir dere stoppet av mangel på montører?, lurer vi.

- Nei, svarer Helgesen. - Det er faktisk mulig å få til. Det hjelper jo på at Fixade korter ned monteringstiden, og i tillegg er systemet slik at en montør faktisk kan jobbe alene og likevel være effektiv. Skinnesystemet gjør at en unngår å måtte holde fasadeplatene på plass samtidig som en skrur. En kan ganske enkelt løfte platene på plass og bare sette dem fra seg i klipsene som henger fast i skinnesystemet. Med andre ord kan en montør jobbe effektivt selv om han er alene på jobb den dagen.

- Og så må jeg bare nevne en ting til, avslutter Helgesen. - Vi ser er at det er stor interesse for Fixade fordi det hjelper kundene til å oppnå en god BREEAM klassifisering. BREEAM er en internasjonalt anerkjent metode og verktøy for miljøsertifisering av bygninger, og Fixade oppfyller mange av de kravene som denne sertifiseringen stiller.

Vi takker for praten og gleder oss til å følge med på oppfinnelsen til Spilka fremover.

Vil du snakke mer med Roger er det bare å ta kontakt.på rh@spilka.com eller 934 52 123

Se film om hvordan Fixade fungerer her

Del denne artikkelen