10 fordeler med Fixade

Kombinasjonen av Fixade og fasadeplater fra Steni garanterer at du får en robust fasade som tåler de aller tøffeste forholdene. I tillegg kan alle komponenter demonteres og brukes på nytt. Men det er mange flere fordeler med fasadeløsningen, her får du noen av dem.

1. 60 års garanti:

Lenger garantitid enn byggets levetid. Dette gir stor trygghet for huseier, og bidrar til lave vedlikeholdskostnader.

2. Lang levetid – høy grad av ombruk:

En normert levetid som er mye lenger enn garantitiden, gir en svært høy grad av ombrukbarhet. Lang levetid bidrar til sirkulærøkonomi i bygget og en miljøgevinst både for Byggherre/ Huseier og for fremtidige generasjoner. Selve skinnesystemet er designet etter et «legoprinsipp» som gjør hele fasaden enkel å demontere og gjenbruke på nye bygg.

3. Kortere byggetid:

Fixade bidrar til kortere byggetid (montasjen går omtrent dobbelt så fort som den tradisjonelle løsningen med plater skrudd på trelekter og åpne fuger). Kortere byggetid bidrar også til kortere byggelånstid, tidligere ferdigstillelse, tidligere leieinntekter osv.

4. Vedlikeholdsfritt:

Trenger kun å spyles 1 – 2 ganger i året – fører til lavere driftskostnader.

5. Tette fuger:

Fixade har tette fuger – I takt med den økende mengden av vann- og råteskader i bygninger vi ser i dagens bygninger, så fraråder nå Sintef løsninger med åpne fuger. Med Fixade legges det inn fugeprofiler, som tetter disse fugene. Målinger i testlaboratoriet til Sintef, viser at det kommer like lite- eller mindre vann bak fasadeplatene enn det gjør i en dobbeltfalset liggende bordkledning.

6. Visuelt resultat på fugene:

Hvor jevne og fine fugene blir i en tradisjonell løsning er prisgitt hvor nøyaktig montøren er. Når entreprenøren ofte ligger etter på fremdriftsplanen, medfører det mer hastverksarbeid, som igjen påvirker resultatet. I Fixade, er det systemet i seg selv som bestemmer hvor jevne og fine fugene blir – de blir 7 mm uansett.

7. Ingen organiske materialer:

I motsetning til dagens tradisjonelle løsning med plater skrudd på trelekter, så finnes det ikke organiske materialer i Fixade-konseptet. Dette betyr at der ikke er noen kilder til vann- og råteskader. Når vi i tillegg tetter fugene med et fugeprofil, gir det en 100 % sikker løsning.

8. Ingen termiske utfordringer:

I motsetning til den tradisjonelle løsningen med skrudde plater, er platene i Fixade innfestet med klips i rustfritt fjærstål. Både klips og fugelister flekser og tillater termisk ekspansjon. Dette gjør at platene ikke sprekker i hjørnene når de blir utsatt for temperatursvingninger.

9. Lagerføres – kort leveringstid:

Fixade lagerføres på vår fabrikk i Ålesund. Det betyr kortere- og sikrere leveringstider.

10. ESG og taksonomi:

Ser vi på summen av alle disse kvalitetene, med lang levetid og ingen kilder til reklamasjoner, så er Fixade et svært bærekraftig og økonomisk alternativ. Fixade er ombrukbart gang på gang, og på den måten bidrar konseptet også svært positivt i forhold til sirkulærøkonomi og ESG/taksonomien på bygget.

Del denne artikkelen