Ombruk på Fixadeskolen

Ombruk og sirkulærøkonomi er ikke bare viktig, men selve grunnpilaren i produktene til Spilka Building Solutions.

Ifølge Miljødirektoratet har mengden av avfall i Norge økt med mer enn 60 prosent siden 1995, og med økonomisk vekst og høyere forbruk fortsetter avfallsmengdene å vokse. Håndteringen av avfall har riktig nok blitt langt bedre de seneste årene, men det er en utfordring at forbruket vårt stadig øker, siden det har store konsekvenser for klimaet. Avfall som blir kastet står for åtte ganger så mye klimagassutslipp som oppvarming av bygg i Norge. Da sier det seg selv at vi ikke kan fortsette slik. Et enkelt grep som hver enkelt av oss kan gjøre er å velge brukt fremfor nytt, også på arbeidsplassen vår.

Spilka Building Solutions utvikler bærekraftige løsninger som er designet for ombruk. Dermed var det helt naturlig å tenke ombruk når vi skulle innrede våre nye kurslokaler for Fixadeskolen.

Klasserommet på fixadeskolen med brukte møbler som er nesten som nye.

- Fasadeløsningen Fixade er en helt ny oppfinnelse, og for å kunne utnytte fordelene i systemet maksimalt trengte vi et lokale for å kjøre opplæring for de som skal montere fasaden, forteller Lars Erik Vinje, som er daglig leder i Spilka Building Solutions. - Vi besluttet å bygge en vegg der alle har mulighet til å teste Fixade. Denne er innendørs slik at vi alltid er sikret godt vær og optimale forhold, smiler han og fortsetter: - Vi har mye fokus på ombruk i Spilka Building Solutions, derfor var det en selvfølge å tenke ombruk når vi skulle bygge kurslokalet. Både festesystemet og Steni fasadeplatene som vi benytter på testveggen, er ombruk fra standen vår på Bygg Reis Deg. Det samme er skyvedøren og vinduet inn til selve klasserommet som vi bruker til teoridelen. De øvrige dørene i lokalet og listverket rundt dem er også gjenbruk. Kaffemaskinen er brukt, og møblene til klasserommet har vi kjøpt brukt fra Movement AS. Gulvet var en feilbestilling som vi kjøpte opp, og i klasserommet har vi valgt å male veggen hvit og bruke den som lerret. Det fungerer helt fint.

Se hvordan fasadeløsningen Fixade fungerer her

En gevinst for oss, og en gevinst for klimaet

Skal vi klare å nå målene til Parisavtalen om å kutte minst 40 prosent av utslippene innen 2030 må vil alle bli mer bevisst og endre holdninger fra «kjøp og kast» til «demonter og bruk på nytt». Dette er en oppfordring som vi alle bør være opptatt av.

Roger Helgesen

En av de som kan snakke seg varm om dette er Roger Helgesen, som er salgssjef i Spilka Building Solutions. Han har også vært delaktig i byggingen av Fixadeskolen og er stolt over hvor mye de har fått til av brukte materialer.

- Ombruk har flere fordeler for klima-, miljø og bærekraft. Det sparer energi, begrenser mengden avfall og reduserer klimagassutslipp. Når produkter får lengre levetid gjennom ombruk, benyttes de samme ressursene flere ganger. Faktisk har ressurser som brukes på ny 90 - 99 % mindre utslipp enn det som er nyprodusert. Det i seg selv er jo ganske fantastisk, men i tillegg er det jo også er en økonomisk gevinst i det å kjøpe brukt. Det håper vi at kan føre til at flere og flere i næringslivet ser verdien av dette, avslutter Roger.

Del denne artikkelen